Objekt Klampfer

Leto izvedbe: 2014

03_Objekt_Klampfer-z_okolico_in_fasado